کلینیک ساختمانی دُر وان

شهر قدس ، میدان مصلی ، ضلع شمال غربی ، پلاک ۴۲۰

تلفن های تماس :

مدیر فروش (دهقان) : ۰۹۱۲۳۶۷۸۰۴۴

کارشناس فروش (اشرفی) : ۰۹۹۱۲۴۸۰۰۲۴

داخلی : ۰۲۱۴۶۸۰۶۰۸۲

دُروان